reispas Vraag reispas aan

Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

Naoberbus verlaagt tarieven

Naoberbus verlaagt de prijzen

In Achterhoek Nieuws van 5 oktober j.l. heeft een interview met de voorzitter van de Naoberbus gestaan. Het artikel is onderstaand integraal overgenomen.

 't Is niet te geloven, maar waar, het vervoer met de Naoberbus wordt goedkoper!

In deze tijd waarin alle prijzen omhoog gaan, waarin de benzineprijs erg hoog is verlaagt de Naoberbus haar rittenprijs. Hoe kan dat?

Gerard Rothman, voorzitter van de Naoberbus, gaat nader in op dit goede nieuws.

 De Naoberbus verlaagd de prijzen, wat betekent dat voor de inwoners van Berkelland?

Voor onze klanten en ook voor nieuwe klanten is dat goed nieuws, want vaak zijn dit mensen die al hard getroffen worden door alle prijsverhogingen van de laatste tijd. Onze klanten zijn inwoners van de gemeente Berkelland, die niet over eigen vervoer beschikken en geen gebruik (meer) kunnen maken van openbaar vervoer. De doelgroep bestaat uit vaak oude personen die thuis willen blijven wonen of vanuit een zorginstelling zelfstandig mobiel willen blijven. Denk daarbij aan het zelfstandig boodschappen willen doen, een bezoek aan de dokter, tandarts, fysiotherapeut, familiebezoek, verenigingsbezoek en dergelijke.

Wij vervoeren deze mensen dagelijks met onze rolstoelauto of personenauto.

Klanten betalen een rittenprijs die afhankelijk is van de plaats van instappen en het doel van de reis. Er wordt gewerkt met strippenkaarten, het aantal af te rekenen strippen voor een retourrit binnen de eigen woonplaats is bijvoorbeeld 3 strippen.

De strippenprijs gaat nu omlaag van € 1,50 naar € 1,25. Bij aankoop van een 24 strippenkaart scheelt dat maar liefst € 6,00.

De prijsverlaging is natuurlijk ook bedoeld om meer klanten te werven. We hebben nu 180 klanten, maar we zijn ervan overtuigd dat er in Berkelland veel meer oudere mensen zijn die vanwege vervoersproblemen niet kunnen deelnemen aan de maatschappij, mensen die steeds meer geïsoleerd raken. Misschien is deze prijsverlaging een extra reden om lid te worden van de Naoberbus. Wij staan klaar om deze mensen weer te laten deelnemen aan het sociale leven, zonder dat zij telkens weer een beroep te moeten doen op hun kinderen.

We rijden binnen de gemeente Berkelland en naar Groenlo en Lochem.

We zijn een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, laagdrempelig en tegen lage kosten.

 De rittenprijs wordt per 1 oktober een stuk goedkoper, hoe is dat mogelijk in deze tijd?

Ja, dat is een ingewikkeld verhaal, aldus Rothman. Eigenlijk kan het ook niet, want de Naoberbus komt geld tekort om voldoende middelen te reserveren voor de afschrijvingen op de voertuigen.

Toch gaan we de rittenprijs verlagen en wel om een aantal redenen.

Ten eerste omdat we het afgelopen jaar flink hebben kunnen bezuinigen op onze kosten. De dure Naoberbus werd vervangen door een goedkopere rolstoelauto en de Naoberauto werd vervangen door een soortgelijke auto, rijdend op lpg. Dat scheelt in brandstofkosten en in onderhoudskosten.

Verder hebben we in 2020 vanwege Corona onze rittenprijs moeten verhogen, omdat de kosten doorliepen, we geen Corona-ondersteuning kregen van het rijk en het aantal klanten en het aantal ritten heel sterk terugliep. De inkomsten in de jaren 2020 en 2021 waren daardoor erg laag.

Vanaf 2022 is het aantal klanten weer gestegen en door de hogere rittenprijs zijn onze inkomsten daardoor ook weer gestegen.

Door lagere kosten, hogere inkomsten is het verantwoord om de prijsverhoging door Corona nu weer gedeeltelijk terug te draaien. De kosten per strip gaan daardoor weer terug naar € 1,25. Dat is een verlaging van bijna 20%.

Wij rijden in heel Berkelland, ook in Eibergen en Neede. In deze plaatsen hebben we een goede samenwerking met de Elektrocar en de Fleermoesbus. Zij rijden echter alleen lokaal. Wij verzorgen niet alleen het lokale vervoer in Borculo en Ruurlo, maar tevens alle interlokale vervoer, dus ook het interlokale vervoer vanuit Eibergen en Neede. De tarieven voor het lokale vervoer in Eibergen en Neede liggen lager dan bij de Naoberbus. Met deze prijsverlaging komen onze prijzen weer op ongeveer hetzelfde niveau als van de Elektrocar en de Fleermoesbus.

Kortom dezelfde of nagenoeg dezelfde prijzen in heel Berkelland

 En hoe gaat het dan met vervanging van de voertuigen in de komende jaren?

Vervanging van de voertuigen is inderdaad één van de grootste problemen voor ons. De rolstoelauto is een tijdelijke vervanger van de bus en zal komende tijd moeten worden vervangen. Daarvoor moeten dan wel weer middelen beschikbaar komen.

Door de lagere kosten kunnen we een deel van de afschrijvingen van de voertuigen opvangen, maar niet helemaal. We zoeken naar verdere kostenbesparingen. Daarbij wordt ook gedacht aan de aanschaf van elektrische voertuigen om de hoge brandstofprijzen te kunnen opvangen.

In de afgelopen jaren hebben we, met succes, een beroep gedaan op een aantal fondsen. Dankzij deze fondsen konden we de Naoberbus en de Naoberauto vervangen. Onlangs hebben we een extra donatie ontvangen en in de toekomst hopen we ook weer financiële ondersteuning te krijgen van een aantal fondsen voor vervanging van de huidige voertuigen.

Maar daarnaast hebben we ook nog steeds onze hoop gevestigd op de gemeente Berkelland. We zijn al geruime tijd in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden voor ondersteuning. Sinds de oprichting van de Naoberbus hebben we wel veel waardering gehad van de gemeente Berkelland, maar (nog) geen financiële ondersteuning.

 Begin dit jaar zijn jullie gestart met een vriendenactie. Hoe staat het daarmee?

Dat klopt, we hebben in april een vriendenactie opgezet. Voor een zelf te bepalen bedrag kunnen mensen ons financieel ondersteunen door vriend te worden en jaarlijks een bijdrage over te maken op onze rekening.

Inmiddels hebben we een een 20-tal mensen mogen verwelkomen als vriend van de Naoberbus.

Dat is minder dan we gehoopt hadden, maar de actie is ook nog maar pas van start gegaan. Afgelopen tijd hebben we geflyerd op de zomermarkten in Borculo en Ruurlo en daarbij hebben we veel waardering gekregen voor het werk dat we verrichten. Hopelijk vertaalt die waardering zich ook in meer vrienden.

Veel mensen geven jaarlijks een bijdrage aan een goed doel. De Naoberbus is in feite ook een goed doel, een lokaal goed doel. Door vriend te worden geeft u aan een goed doel. Uw bijdrage komt direct terecht bij onze klanten. De inkomsten uit de vriendenactie worden aangewend om de prijs van het vervoer voor onze klanten zo laag mogelijk te houden.

U kunt eenvoudig vriend worden van de Naoberbus door u aan te melden bij één van onze contactpersonen die u vindt op onze website www.naoberbus.nl.

 Hebben jullie voldoende vrijwilligers?

Onze organisatie bestaat uit 25 vrijwilligers, allemaal onbetaalde krachten. Voor het dagelijkse vervoer en de planning is dat voldoende, maar door vakanties en ziektes is het soms wel een beetje krapjes. We zoeken daarom ook naar nieuwe vrijwilligers, mensen die zich willen inzetten voor de medemens in de gemeente Berkelland. Het is een ontzettend dankbaar werk, met vaak leuke contacten in de Naoberbus.

Als chauffeur geniet je elke keer weer als je een blije klant naar de supermarkt hebt vervoert of terug gebracht naar huis. Die dankbaarheid van de mensen, daar doen we het voor.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden in een fantastisch team mensen, kijk dan even op onze website “Naoberbus.nl” en neem contact op met één van onze coördinatoren. U vindt ze op onze website onder contact/samenstelling bestuur.

 

 Naoberbus vervangen door Citroen Berlingo

 De "naoberbus" was ons eerste vervoermiddel en heeft ruim 6 jaar dienst gedaan. Met 200.000 km op de teller was dit vervoermiddel aan vervanging toe. In gebruik minder praktisch en nogal duur in het brandstofgebruik. Mede dankzij subsidies van verschillende fondsen (waaronder het Fonds 1819) is hiervoor in de plaats een (2e hands) personenauto gekocht. Deze auto is ook geschikt om een rolstoeler te vervoeren.

 

 

Vrijwilligers aan het werk

De gemeente Berkelland wil graag het belang van vrijwilligerswerk onder de aandacht van de burgers brengen. Onze voertuigen zijn daartoe voorzien van een mooie sticker die de burger erop wijzen dat dit type vervoer niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van onze vrijwilligers. 

 

 

Aanpassing tarieven strippenkaarten

In 2022 heeft het bestuur moeten besluiten om de prijs van een strip te verhogen. Door interne kostenbesparingen en een (anonieme) specifieke donatie, zijn wij weer in staat de prijzen te verlagen en wel per 1 oktober 2023. Vanaf deze datum zijn dit de prijzen van de strippenkaarten:

Bereikbaarheid plannerstelefoon: 06-13839915

De planner is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 12:00 uur om een rit in te plannen. Ná 12:00 uur staat de voicemail aan. Op de voicemail kunt u ook uw aanvraag voor een rit inspreken. De planner belt u dan de andere dag terug.
Doet zich 's middags een probleem voor dan kunt u de chauffeur in het voertuig bereiken. Het telefoonnummer wordt vermeld op het antwoordapparaat (dus plannerstelefoon bellen en bandje afluisteren).

 

UITBREIDING DIENSTVERLENING NAOBERBUS

  • De NaoberBus rijdt sinds 1 mei 2021 ook naar Lochem, Barchem en Groenlo;

  • Per rit wordt ingaande 1 juni 2021 naast het aantal te betalen vervoersstrippen één extra strip afgetekend, een zgn. instapstrip. De instapstrip wordt éénmalig op de vervoersdag afgetekend, dus bij een retourrit alleen bij de heenrit. Deze maatregel geldt voor alle ritten met de NaoberBus ongeacht bestemming binnen Berkelland danwel Groenlo, Barchem of Lochem;

  • Vanaf 1 juni 2021. kunt u in de bus/auto ook met een pinpas/bankpas betalen.

Meer hierover vind je op onze NIEUWS pagina 


DE NAOBERBUS ZOEKT VERSTERKING

De Stichting Berkelland Oproep Bus (de Naoberbus) zoekt voor haar bestuur een nieuwe voorzitter. Ook vrijwilligers die ons team van chauffeurs willen versterken zijn welkom. Meer hierover vind je op onze NIEUWS pagina >>


 

     

NaoberBus Berkelland - vervoer van deur tot deur

De NaoberBus biedt rolstoeltoegankelijk vervoer in de gemeente Berkelland. De NaoberBus beschikt over een volledig aangepaste rolstoelbus en een personenauto. Bent u minder mobiel vanwege een beperking of hebt u geen geschikt eigen vervoer en bent u niet in staat gebruik te maken van het openbaar vervoer? Dan is de Naoberbus wellicht een oplossing voor u, ons team van vrijwilligers staat voor u klaar en vervoert u van deur tot deur. Daarnaast bieden wij een helpende hand als dat nodig mocht zijn bijv. bij de jas aantrekken, deur afsluiten of boodschappen dragen.

Wilt u ook door de NaoberBus vervoerd worden?

Lees s.v.p. eerst alle informatie over het lidmaatschap en onze tarieven, de procedure voor het aanvragen van een rit vindt u onder Vervoer. De kosten van een rit worden verrekend middels een strippenkaartensysteem.

Stichting Berkelland Oproep Bus (B.O.B.)

De NaoberBus is opgericht op 4 juni 2013 als onafhankelijke Stichting Berkelland Oproep Bus (B.O.B.) en wordt geheel door vrijwilligers gerund. Onze eerste rit was op 16 november 2015. Met behulp van fondsen konden wij destijds aan voldoende financiële middelen komen om een geschikte bus aan te schaffen. Een donatie van de RABO-bank maakte het in 2018 mogelijk om een personenauto te kopen, zodat wij onze vervoersaanbod verder konden verruimen.

Onze Stichting heeft een duidelijke missie:

Het bijdragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang van de Berkellandse gemeenschap.

Onze missie brengen we in de praktijk door klanten te laten ervaren dat een  helpende hand de zelfredzaamheid bevordert en zelfstandig (blijven) wonen niet tot een isolement hoeft te leiden.

Begeleide documenten Stichting B.O.B.:  Beleidsplan | Statuten 

De Helpende Hand is duidelijk zichtbaar in een praktijksituatie met één van onze klanten, dit deed zich voor op 5 februari 2019:

"Mevrouw heeft een boodschappenrit aangevraagd en de chauffeur meldt zich op de afgesproken tijd. Zij voelt zich echter niet goed waarna de chauffeur haar direct naar de huisartsenpraktijk brengt. Anderhalf uur later rijdt de chauffeur opnieuw naar de huisartsenpraktijk en verneemt dat mevrouw voldoende hersteld is. Boodschappen doen kan ze vandaag niet meer en wordt door de chauffeur thuis gebracht. De chauffeur besluit voor haar de noodzakelijke boodschappen in huis te halen". - Petje af voor deze superactie.
 

Steun de NaoberBus financieel of als vrijwilliger

Om de vervoersactiviteiten van de NaoberBus ook in de toekomst te kunnen voortzetten, hebben we naast vrijwilligers ook financiële middelen nodig. De opbrengst van de verkoop van de strippenkaarten en het lidmaatschapsgeld helpen ons daarbij. Verder zijn we blij met de sponsoren die ons jaarlijks steunen.

Wilt u ons als particulier steunen, dan kan dat door u op te geven als donateur of door een eenmalige gift. Onder het kopje Fin.steun vindt u alle informatie over de mogelijkheden met daarbij een inschrijfformulier waarin u naast uw persoonlijke gegevens ook aangeeft hoe u ons wilt steunen.

Maar actief helpen kan ook door u op te geven als vrijwilliger voor de chauffeurs- en/of plannerstaak.

        De Stichting Berkelland Oproep Bus (NaoberBus) is een ANBI erkende instelling waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.Wij staan geregistreerd onder RSIN nummer 852871090.     

naar boven