reispas Vraag reispas aan

Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

Naoberbus verlaagt tarieven

Naoberbus verlaagt de prijzen

 

't Is niet te geloven, maar waar, het vervoer met de Naoberbus wordt goedkoper!

In deze tijd waarin alle prijzen omhoog gaan, waarin de benzineprijs erg hoog is verlaagt de Naoberbus haar rittenprijs. Hoe kan dat?

Gerard Rothman, voorzitter van de Naoberbus, gaat nader in op dit goede nieuws.

 

De Naoberbus verlaagd de prijzen, wat betekent dat voor de inwoners van Berkelland?

Voor onze klanten en ook voor nieuwe klanten is dat goed nieuws, want vaak zijn dit mensen die al hard getroffen worden door alle prijsverhogingen van de laatste tijd. Onze klanten zijn inwoners van de gemeente Berkelland, die niet over eigen vervoer beschikken en geen gebruik (meer) kunnen maken van openbaar vervoer. De doelgroep bestaat uit vaak oude personen die thuis willen blijven wonen of vanuit een zorginstelling zelfstandig mobiel willen blijven. Denk daarbij aan het zelfstandig boodschappen willen doen, een bezoek aan de dokter, tandarts, fysiotherapeut, familiebezoek, verenigingsbezoek en dergelijke.

Wij vervoeren deze mensen dagelijks met onze rolstoelauto of personenauto.

Klanten betalen een rittenprijs die afhankelijk is van de plaats van instappen en het doel van de reis. Er wordt gewerkt met strippenkaarten, het aantal af te rekenen strippen voor een retourrit binnen de eigen woonplaats is bijvoorbeeld 3 strippen.

De strippenprijs gaat nu omlaag van € 1,50 naar € 1,25. Bij aankoop van een 24 strippenkaart scheelt dat maar liefst € 6,00.

De prijsverlaging is natuurlijk ook bedoeld om meer klanten te werven. We hebben nu 180 klanten, maar we zijn ervan overtuigd dat er in Berkelland veel meer oudere mensen zijn die vanwege vervoersproblemen niet kunnen deelnemen aan de maatschappij, mensen die steeds meer geïsoleerd raken. Misschien is deze prijsverlaging een extra reden om lid te worden van de Naoberbus. Wij staan klaar om deze mensen weer te laten deelnemen aan het sociale leven, zonder dat zij telkens weer een beroep te moeten doen op hun kinderen.

We rijden binnen de gemeente Berkelland en naar Groenlo en Lochem.

We zijn een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, laagdrempelig en tegen lage kosten.

 

De rittenprijs wordt per 1 oktober een stuk goedkoper, hoe is dat mogelijk in deze tijd?

Ja, dat is een ingewikkeld verhaal, aldus Rothman. Eigenlijk kan het ook niet, want de Naoberbus komt geld tekort om voldoende middelen te reserveren voor de afschrijvingen op de voertuigen.

Toch gaan we de rittenprijs verlagen en wel om een aantal redenen.

Ten eerste omdat we het afgelopen jaar flink hebben kunnen bezuinigen op onze kosten. De dure Naoberbus werd vervangen door een goedkopere rolstoelauto en de Naoberauto werd vervangen door een soortgelijke auto, rijdend op lpg. Dat scheelt in brandstofkosten en in onderhoudskosten.

Verder hebben we in 2020 vanwege Corona onze rittenprijs moeten verhogen, omdat de kosten doorliepen, we geen Corona-ondersteuning kregen van het rijk en het aantal klanten en het aantal ritten heel sterk terugliep. De inkomsten in de jaren 2020 en 2021 waren daardoor erg laag.

Vanaf 2022 is het aantal klanten weer gestegen en door de hogere rittenprijs zijn onze inkomsten daardoor ook weer gestegen.

Door lagere kosten, hogere inkomsten is het verantwoord om de prijsverhoging door Corona nu weer gedeeltelijk terug te draaien. De kosten per strip gaan daardoor weer terug naar € 1,25. Dat is een verlaging van bijna 20%.

Wij rijden in heel Berkelland, ook in Eibergen en Neede. In deze plaatsen hebben we een goede samenwerking met de Elektrocar en de Fleermoesbus. Zij rijden echter alleen lokaal. Wij verzorgen niet alleen het lokale vervoer in Borculo en Ruurlo, maar tevens alle interlokale vervoer, dus ook het interlokale vervoer vanuit Eibergen en Neede. De tarieven voor het lokale vervoer in Eibergen en Neede liggen lager dan bij de Naoberbus. Met deze prijsverlaging komen onze prijzen weer op ongeveer hetzelfde niveau als van de Elektrocar en de Fleermoesbus.

Kortom dezelfde of nagenoeg dezelfde prijzen in heel Berkelland

 

En hoe gaat het dan met vervanging van de voertuigen in de komende jaren?

Vervanging van de voertuigen is inderdaad één van de grootste problemen voor ons. De rolstoelauto is een tijdelijke vervanger van de bus en zal komende tijd moeten worden vervangen. Daarvoor moeten dan wel weer middelen beschikbaar komen.

Door de lagere kosten kunnen we een deel van de afschrijvingen van de voertuigen opvangen, maar niet helemaal. We zoeken naar verdere kostenbesparingen. Daarbij wordt ook gedacht aan de aanschaf van elektrische voertuigen om de hoge brandstofprijzen te kunnen opvangen.

In de afgelopen jaren hebben we, met succes, een beroep gedaan op een aantal fondsen. Dankzij deze fondsen konden we de Naoberbus en de Naoberauto vervangen. Onlangs hebben we een extra donatie ontvangen en in de toekomst hopen we ook weer financiële ondersteuning te krijgen van een aantal fondsen voor vervanging van de huidige voertuigen.

Maar daarnaast hebben we ook nog steeds onze hoop gevestigd op de gemeente Berkelland. We zijn al geruime tijd in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden voor ondersteuning. Sinds de oprichting van de Naoberbus hebben we wel veel waardering gehad van de gemeente Berkelland, maar (nog) geen financiële ondersteuning.

 

Begin dit jaar zijn jullie gestart met een vriendenactie. Hoe staat het daarmee?

Dat klopt, we hebben in april een vriendenactie opgezet. Voor een zelf te bepalen bedrag kunnen mensen ons financieel ondersteunen door vriend te worden en jaarlijks een bijdrage over te maken op onze rekening.

Inmiddels hebben we een een 20-tal mensen mogen verwelkomen als vriend van de Naoberbus.

Dat is minder dan we gehoopt hadden, maar de actie is ook nog maar pas van start gegaan. Afgelopen tijd hebben we geflyerd op de zomermarkten in Borculo en Ruurlo en daarbij hebben we veel waardering gekregen voor het werk dat we verrichten. Hopelijk vertaalt die waardering zich ook in meer vrienden.

Veel mensen geven jaarlijks een bijdrage aan een goed doel. De Naoberbus is in feite ook een goed doel, een lokaal goed doel. Door vriend te worden geeft u aan een goed doel. Uw bijdrage komt direct terecht bij onze klanten. De inkomsten uit de vriendenactie worden aangewend om de prijs van het vervoer voor onze klanten zo laag mogelijk te houden.

U kunt eenvoudig vriend worden van de Naoberbus door u aan te melden bij één van onze contactpersonen die u vindt op onze website www.naoberbus.nl.

 

Hebben jullie voldoende vrijwilligers?

Onze organisatie bestaat uit 25 vrijwilligers, allemaal onbetaalde krachten. Voor het dagelijkse vervoer en de planning is dat voldoende, maar door vakanties en ziektes is het soms wel een beetje krapjes. We zoeken daarom ook naar nieuwe vrijwilligers, mensen die zich willen inzetten voor de medemens in de gemeente Berkelland. Het is een ontzettend dankbaar werk, met vaak leuke contacten in de Naoberbus.

Als chauffeur geniet je elke keer weer als je een blije klant naar de supermarkt hebt vervoert of terug gebracht naar huis. Die dankbaarheid van de mensen, daar doen we het voor.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden in een fantastisch team mensen, kijk dan even op onze website “Naoberbus.nl” en neem contact op met één van onze coördinatoren. U vindt ze op onze website onder contact/samenstelling bestuur.