Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

Nieuws archief

17 juni 2019 - Bloemen voor de NaoberBus van de ReurPop organisatie

Reurpop is het grootste popfestijn van Ruurlo en omstreken. Zeer populair bij de jeugd maar ook de ouderen vinden de gang naar het ReurPopterrein. Voor jong en oud wat wils dus. Zo heeft het Andriessenhuis ons benaderd met het verzoek een aantal mensen van het huis te vervoeren. De NaoberBusplanning kon dit regelen en onze chauffeur van de dag had er blijkbaar ook goede zin in blijkens de foto.

Als dank kregen we van de organisatie van Reurpop een mooie bos bloemen. De mensen van het Andriessenhuis waren erg enthousiast en vonden het reuze gezellig op Reurpop, fijn dat ze er bij konden zijn. De bos bloemen hebben wij aan het Andriessenhuis geschonken. 15 april 2019 - Vergadering chauffeurs en bestuur

 Dinsdagavond 15 april zijn bestuur en chauffeurs/planners bijeengekomen om de ontwikkelingen in de organisatie te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Ook hebben de chauffeurs kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter: Bert Nijendijk. Er is stilgestaan bij de financiële situatie. Er komen voldoende middelen binnen (lidmaatschap, verkoop strippenkaarten en sponsoring) om de lopende kosten te dekken, maar er is geen ruimte om een voorziening op te bouwen om de voertuigen t.z.t. te vervangen. Dit is een groot aandachtspunt voor het bestuur. Gehoopt wordt dat de binnenkort op te starten gesprekken met de gemeente over een "toekomstbestendig vrijwilligersvervoer binnen de gemeente Berkelland" enig soelaas kan bieden.

Er is stilgestaan bij de ontwikkeling en groei in het vervoer en daarmee samenhangend de drukte voor planners en chauffeurs. Besproken werd of aanpassing (lees beperking) van bereikbaarheidstijden van de planners voor verlichting zou kunnen zorgen. Wellicht is dat zo maar maar het genereert ook nieuwe problemen zoals verminderde service aan klanten, grote piek in de ochtend. Besloten is de tijden vooralsnog ongewijzigd te laten. Daarnaast is gediscussieerd over de bereikbaarheid van de planner voor klanten en chauffeurs na 16:00 uur. Voor calamiteiten moet de planner bereikbaar zijn. De telefoon van de planner zal ook na 16:00 uur voor deze situaties in de lucht zijn. Aandacht moet er blijven voor voldoende rustpauzes voor de chauffeurs. In het algemeen werken de begin van dit jaar aangescherpte afspraken goed en zijn de chauffeurs tevreden. Woensdag blijft een extra drukke dag.

De vervoersaantallen groeien nog steeds. In 2019 vervoeren we weer 10% meer klanten dan in dezelfde periode van 2018. De groei vlakt wel af. Dit kan ook niet anders omdat we met onze twee voertuigen tegen de grens van onze capaciteit aanzitten. Ook wordt gemeld dat we dit jaar al weer 26 nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen. Verwacht wordt dat we dit jaar boven de 8000 vervoerde passagiers uitkomen.

In grafieken is goed te zien hoe de groei in aantal vervoerde klanten zich heeft voorgedaan, voor inzage van de grafieken klik hier >>1 Maart 2019 - Gerard Nekkers in de bloemen

Dhr. Gerard Nekkers ontving thuis een fraaie bos bloemen, aangeboden door de vrijwilligers van de NaoberBus, dit naar aanleiding van zijn afscheid als bestuursvoorzitter op 1 maart jl. Hier een reaktie van Gerard, ook namens zijn vrouw:

"Langs deze weg willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor de erg mooie bos bloemen, die we van jullie mochten ontvangen. Zeer attent en door ons enorm gewaardeerd. Het is immers het mooiste werk wat we met ons alleen kunnen doen voor onze medemens. Heel veel succes en laten we hopen dat de "Naoberbus" nog heel lang kan blijven rijden. We zien elkaar zeker wel weer eens terug".

Maart 2019 - Gerard Nekkers in het Berkelland Nieuws

Dhr. Gerard Nekkers is per 1 maart op eigen verzoek afgetreden als voorzitter van de Stichting Berkelland Oproep Bus. Gerard is initiatiefnemer én kartrekker geweest van de NaoberBus en het spreekt voor zich dat we Gerard veel dank verschuldigd zijn, zonder hem zou de Naoberbus niet bestaan. In het Berkelland Nieuws van 19 februari jl. is een aardig artikel verschenen uit de hand van Stefan Wegdam over zijn afscheid. Gerard zet daarin uiteen hoe de Naoberbus de laatste jaren zo sterk heeft kunnen groeien en hoe hij de toekomst van de NaoberBus ziet.

Februari 2019 - Belettering sponsoren aangebracht

Op de achterkant van onze NaoberBus is nieuwe belettering aangebracht. Sven Voor Ogen en museum More te Ruurlo die ons sponsoren, hebben nu ook hun logo's.

Februari 2019 - COOP statiegeld spaaraktie geslaagd

Onze Stichting de NaoberBus heeft meegedaan met de COOP statiegeld spaaraktie. Veel COOP klanten gaven hun statiegeld ten bate van de NaoberBus. COOP verdubbelde het bedrag en daarmee een mooi resultaat want onze kas werd daardoor met EUR 412,20 aangevuld. Dank aan de COOP, dank aan hun klanten.