Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

Verslaglegging

Jaarverslag 2023 van de Naoberbus

 

 1.      Algemeen

De stichting Berkelland Oproep Bus, kortweg de Naoberbus, is opgericht in 2013. De stichting heeft 25 vrijwilligers, veelal 65+ers, en heeft als doel een bijdrage te leveren om ouderen en hulpbehoevenden deel te laten blijven uitmaken van de samenleving. Geen enkele vrijwilliger wordt betaald.

 

 2.      Wat is er gebeurd in 2023

Onze stichting groeit gestaag en heeft inmiddels 180 leden.  Er zijn - gemiddeld - 80 ritten per week uitgevoerd en er zijn zo’n 5000 vervoersbewegingen (mensen) gerealiseerd. In totaal hebben de voertuigen, op de 6 dagen dat zij normaliter inzetbaar zijn, ongeveer 70.000 kilometer binnen Berkelland gereden.

Voor de realisering van haar doelstelling vervoert de stichting haar klanten op individuele basis op afgesproken tijdstippen, waarmee de stichting uniek is.

Er worden o.a. veel partners naar hun partners die in verzorgingstehuizen verblijven vervoerd. De stichting stelt mensen weer in staat om te kunnen winkelen, maar brengt ze ook naar de dokter, de stembureaus, de dagvoorziening, en niet te vergeten naar een plaats om de warme maaltijd te genieten (o.a. de Schoven). Uiteraard wordt er bij vrijwel alle lokale evenementen voor vervoer weer een beroep op de Naoberbus gedaan etc. etc..

Dankzij een specifieke donatie zijn we in staat gesteld de ritprijzen te verlagen, zodat het vervoer nog laagdrempeliger is geworden.

 

 3.      Organisatie

In juli heeft Robbert Schiltmans het secretarisstokje overgenomen en vanaf december hanteert Pieter Heijboer de voorzittershamer. Verder zijn er geen grote wijzigingen in ons vrijwilligersbestand geweest. Het bestuur heeft 8 keer vergaderd en op 16 november vond de chauffeursbijeenkomst in de Hemminkhof plaats.

Op 29 juli is de jaarlijkse BBQ bij Peter gehouden en op diezelfde plaats zijn op 22 december de rollades – onder het genot van een glaasje glühwein – uitgereikt. Het waren gezellige bijeenkomsten.

 

 4.      Met welke vervoermiddelen doen we het?

Het vervoer wordt verzorgd met twee voertuigen, de Dacia en de Berlingo. Deze laatste auto is minder geschikt gebleken om de - toenemende - vraag naar rolstoelvervoer adequaat uit te kunnen voeren. Dit is de reden dat we op zoek gaan naar een nieuw voertuig. Helaas hebben we twee keer schade gehad, maar dit heeft de continuïteit in het vervoer niet in gevaar gebracht.

 

 5.      Fondsenwerving

Er is veel energie gestoken in het werven van fondsen om tot de aankoop van een nieuwe auto te komen. Er zijn successen geboekt, maar de stichting heeft ook teleurstellingen moeten incasseren. Helaas zijn we er nog niet. Onze grootste hoop is gevestigd op het Naoberfonds van de gemeente Berkelland. Onze aanvraag en presentatie is positief ontvangen, maar de besluitvorming laat langer op zich wachten dan verwacht.

Vingers crossed.

  

 6.      Andere acties om inkomsten te verwerven

De actie wordt ‘vriend van de Naoberbus’ is rond de zomer gestart en begint zijn vruchten af te werpen. Inmiddels heeft de stichting ruim 20 vrienden. Uiteraard is de stichting ook vertegenwoordigd op de jaarlijkse bloemenmarkt te Borculo en tijdens de zomerbraderie in Ruurlo. Op beide evenementen is druk geflyerd.

 

 7.      Communicatie

Als bestuur hadden we de opmerking gekregen dat we niet zo veel in het nieuws komen.  Het bestuur heeft hier notie van genomen en via de ritprijzenactie, het vervoer van Daisy, alsmede het vervoer naar Reurpop, is het Achterhoeknieuws meerdere keren gehaald. Er zijn ook stappen gezet om tot een betere website te komen, die vruchten zullen volgend jaar worden geplukt.

 

Namens de stichting Berkelland Oproep Bus,
De secretaris,
Robbert Schiltmans