reispas Vraag reispas aan

Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

Nieuwsberichten

MEI 2021 - MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Verenigingen en stichtingen hebben allemaal een flink probleem om deze Coronatijden door te komen. Sommige staat het water aan de lippen. Ook de stichting Berkelland Oproep Bus die de Naoberbus en het zusje de Naober-auto runt, heeft moeite om het hoofd boven water te houden.

We rijden nog maar één derde van wat wij gewend waren. Maar met het vooruitzicht dat we meer vrijheden krijgen, beginnen ook wij het licht aan het eind van de tunnel te zien. Wij zijn dus positief en hopen dat u dat ook bent.

Wijzigingen dienstverlening NaoberBus

Er zijn enkele belangrijke wijzigingen in de dienstverlening van de NaoberBus doorgevoerd, te weten:

We zoeken nog steeds een nieuwe voorzitter

Ondanks herhaalde oproepen heeft zich nog niemand gemeld voor de functie van voorzitter van de stichting Berkelland Oproep Bus. We doen hierbij dan ook nogmaals een dringende oproep (vacature).

We zoeken ook nieuwe chauffeurs

Met het vooruitzicht op die eerdergenoemde vrijheden, verwachten wij dat ook het aantal ritten zal toenemen. Om aan alle vervoersaanvragen te kunnen voldoen hebben we vanaf de zomer ook meer chauffeurs nodig. Vindt u het leuk om een ander een plezier te doen en betekent een glimlach van een passagier voor u ook een beloning, meldt u dan aan. Onze vrijwillige chauffeurs vormen een gezellige hechte club. 


 DE NAOBERBUS IN CORONATIJD EN HOE WIJ ONS WILLEN VERSTERKEN 

Wij zoeken per direct een nieuwe voorzitter, je leest het uitgebreid in onze vacaturestelling >>

Corona/Covid-19 heeft grote invloed gekregen op de dienstverlening van de Stichting Berkelland Oproep Bus (Naoberbus) en de Vervoersdienst Berkelland (VDB). Van 15 maart tot en met 31 juli 2020 hebben we niet kunnen rijden. Vanaf 1 augustus 2020 hebben we onze dienstverlening gelukkig weer kunnen hervatten. Weliswaar in beperkte vorm: de Naoberbus rijdt afhankelijk van de vervoersvraag alleen met de rolstoelbus of met de auto. Daarnaast hebben we te maken met een 30% daling van het aantal Naoberbus-leden. We krijgen daardoor ook minder ritaanvragen en dat geldt ook voor de aanvragen voor de Vervoersdienst Berkelland (VDB). De Coronacrisis heeft ook zijn invloed op onze vrijwilligers van wie de meesten toch in de risicogroep vallen. Dit heeft geleid tot een onverwachte uitstroom van vrijwilliger chauffeurs.

Los van de Corona perikelen hebben binnen het bestuur de nodige veranderingen plaatsgevonden. Na vertrek van onze penningmeester in 2020 is deze functie inmiddels weer ingevuld. Verder heeft door persoonlijke omstandigheden onze toenmalige voorzitter zijn functie dit jaar moeten neerleggen. Wij zijn dus op zoek naar een NIEUWE VOORZITTER.

Financieel is de Stichting kwetsbaar, een jaarlijkse bijdrage in de vorm van subsidie is er niet. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo heeft de Rabobank in 2020 via de actie Club Support ons financieel gesteund. Het bestuur bedankt dan ook iedereen die voor Club Support een stem heeft uitgebracht op de Stichting Berkelland Oproep Bus.

Hoe gaan we nu verder?

Het bestuur staat nu voor grote uitdagingen, het vinden van een nieuwe voorzitter (vacature), het vinden van nieuwe vrijwillige chauffeurs en het werven van nieuwe leden.

Uiteraard blijven we onze huidige dienstverlening continueren. We hebben ons immers ten doel gesteld om mensen die geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar- of eigen vervoer toch deel te laten nemen aan de maatschappij. Op die manier willen wij de sociale samenhang in onze mooie gemeente Berkelland bevorderen.

De Stichting Berkelland Oproep Bus (Naoberbus) heeft nog steeds een enthousiaste en gemotiveerde groep vrijwilligers maar die moeten we gaan versterken. We doen daarom een oproep aan hen die 1 of 2 dagen in de maand voor ons willen gaan rijden.

Ook zijn we per direct op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een enthousiast persoon (m/v) die naast werk en/of andere bezigheden tijd en moeite wil investeren in dit prachtige initiatief van dienstverlening.

Wil je meer weten over het voorzitterschap of de chauffeurstaak, dan kunnen we je in contact brengen met één van onze vrijwilligers die je er alles over kan vertellen. Neem dan eerst contact op met bestuurslid Bart Klootwijk tel. 06-22 06 46 77. Je kunt je ook direct opgeven via ons aanmeldingsformulier, je vindt dat hier >>


NAOBERBUS IN DE STENTOR

Interview met bestuurslid Bart Klootwijk in de Stentor van zaterdag 28 november 2020, je leest het hier >>


1 AUGUSTUS 2020 - NAOBERBUS & DE VERVOERSDIENST BERKELLAND (VDB) RIJDEN WEER.

Het bestuur heeft samen met de coördinatoren besloten tot het​ herstarten van de dienstverlening van de Naoberbus en de Vervoersdienst Berkelland (VDB) per 1 augustus 2020. Lees verder op onze Corona nieuwspagina waarin we meer uitgebreid ingaan op de door ons genomen maatregelen.


Augustus 2020 - Waardering voor onze chauffeurs en organisatie

Dat onze dienstverlening nog steeds zeer gewaardeerd wordt, blijkt uit een hartverwarmend bedankbriefje dat wij van één van onze klanten ontvingen. Zij verhuisden kort geleden van Ruurlo naar Goor en hebben om die reden het lidmaatschap van de Naoberbus opgezegd. 

 


 

De gemeente Berkelland heeft vorig jaar de Berkellandwijzer website online gezet. Dit is een website die bedoeld is als sociale wegwijzer voor Berkelland bewoners. Zo is er ook veel informatie te vinden over alternatieve vervoersmogelijkheden in Berkelland zoals de NaoberBus.

Op dit moment is er veel informatie online te vinden over mooie sociale initiatieven en alternatieven die verenigingen en veel organisaties in Berkelland hebben bedacht of opgezet. We kunnen elkaar in deze Coronatijd helpen, online te bewegen of vanuit huis contact te onderhouden. Graag verwijzen wij naar deze website www.berkellandwijzer.nl


APRIL 2020 - DONATIE RABOBANK

Wij ontvingen van de Rabobank een brief waarin zij meldden dat zij een bedrag uit een Coöperatief Fonds zullen storten op onze rekening als financieel ruggesteuntje:

"De Rabobank is als coöperatieve bank nauw betrokken bij lokale organisaties en draagt in deze moeilijke periode lokale verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Wij zijn trots op de Achterhoek waar vele organisaties zich inzetten voor hun omgeving. Dit betekent echter ook dat velen zijn geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Ter ondersteuning van al deze verenigingen en stichtingen hebben wij het Coöperatief Fonds in het leven geroepen ..."

Dit is een mooi gebaar en wij zijn de Rabobank dan ook zeer erkentelijk voor deze morele en financiële steun.


NaoberBus wijzigt vervoer binnen de dorpskern Eibergen

 

Sinds 1 januari 2020 worden de klanten uit Eibergen met aanvragen voor ritten binnen de dorpskern van Eibergen, doorverwezen naar de ELECTROCAR EIBERGEN (ECE). Klanten die rolstoelgebonden zijn, kunnen een beroep blijven doen op de NaoberBus.

Bijvoorbeeld, belt u voor een rit om boodschappen te gaan doen of voor een bezoek aan de huisarts, dan wordt u gevraagd de rit bij de ECE aan te vragen, telefoonnummer is 06 - 10 82 05 79           December 2019 - Gemeente Berkelland plaatst interview op website Berkellandwijzer.NL

In december zijn Mw. Dinie Ditzel (klant) en Dhr. Bob de Groot (chauffeur) geïnterviewd door communicatiemedewerkster Mw. Judith Welle van de gemeente Berkelland. Het interview is bedoeld voor een artikel in de nieuwe website "de Berkellandwijzer" van de gemeente.

Mw. Ditzel is reeds jaren trouwe klant van de Naoberbus, Dhr. Bob de Groot sinds 2 jaar chauffeur op de bus en de auto.  Het interview ging over hun persoonlijke ervaringen met de Naoberbus en hoe zij daarbij betrokken zijn geraakt.

Wat is de Berkellandwijzer?

De Berkellandwijzer is een website ( berkellandwijzer.nl ) die is opgezet door de gemeente Berkelland en geeft toegang tot informatie over diverse vormen van hulpverlening in Berkelland. Onder het hoofdonderwerp "Wonen en vervoer" vind je o.a. de informatie over de vervoersmogelijkheden in Berkelland en daarin is ook ons interview opgenomen. Over de NaoberBus zelf vind je een verwijzing naar de contactgegevens én de website.

Bovenstaande foto is gemaakt kort na het interview met v.l.n.r. Judith Welle, Mw. Ditzel en Dhr. Theo te Brake (chauffeur van de dag). Dhr. Bob de Groot ontbreekt op de foto, hij maakte de foto.


 

naar boven