reispas Vraag reispas aan

Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

Nieuwsberichten

Oktober 2020 - Doe mee aan de RABObank ClubSupport aktie en stem op ons! 

De Noaberbus rijdt sinds 01 januari 2016 voor personen die geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer of eigen vervoer. Wij zijn toen gestart met een subsidie die net toereikend was om op te starten en een paar jaar te kunnen draaien. Omdat wij geen financiële steun ontvangen van de gemeente of de provincie ‘draaien’ wij puur op de lidmaatschapsgelden en op de omzet aan strippen bij de gereden ritten. Dit is echter niet genoeg om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen om de bus volledig Corona/Covid-19 veilig te maken.

De Rabobank beheert een fonds waarvoor jaarlijks projecten kunnen worden aangemeld en die na goedkeuring worden toegekend. Zo is er voor de Naoberbus nu de kans en mogelijkheid voor financiële steun dankzij een initiatief van de bank.

Daarom vragen wij u om op ons te stemmen tijdens de ClubSupport actiedagen van de Rabobank-Noord en Oost-Achterhoek. Ons doel is om naast het volgen van trainingen de bus meer geschikt en veilig te maken voor het vervoer van passagiers in deze moeilijke periode.

Wanneer, hoe en wie kunnen er stemmen?

Leden van de Rabobank krijgen vanaf 05 oktober tot 25 oktober de gelegenheid hun stem uit te brengen via de Rabobank App (zelfregelen-mijn lidmaatschap-Rabo ClubSupport) of de Rabobank website.

 Mogen wij op uw stem rekenen? Alvast hartelijk dank.

 


Oktober 2020 - WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE VOORZITTER

In het bestuur van de Stichting Berkelland Oproepbus (Naoberbus) komt wegens vertrek van onze huidige voorzitter per 1 januari 2021 de functie vacant van

 Voorzitter m/v

Wij komen graag in contact met een kandidaat die deze functie zou willen vervullen. Een mondelinge toelichting over de functie kan worden ingewonnen bij de Dhr. Klootwijk (secretaris) of Dhr. Nijendijk (huidige voorzitter).

Dhr. G.B.W. Klootwijk, mobiel 06-22064677
Dhr. B. Nijendijk, mobiel 06-15066632

Meer informatie over het functieprofiel komt binnenkort beschikbaar.


1 AUGUSTUS 2020 - NAOBERBUS & DE VERVOERSDIENST BERKELLAND (VDB) RIJDEN WEER.

Het bestuur heeft samen met de coördinatoren besloten tot het​ herstarten van de dienstverlening van de Naoberbus en de Vervoersdienst Berkelland (VDB) per 1 augustus 2020. Lees verder op onze Corona nieuwspagina waarin we meer uitgebreid ingaan op de door ons genomen maatregelen.


Augustus 2020 - Waardering voor onze chauffeurs en organisatie

Dat onze dienstverlening nog steeds zeer gewaardeerd wordt, blijkt uit een hartverwarmend bedankbriefje dat wij van één van onze klanten ontvingen. Zij verhuisden kort geleden van Ruurlo naar Goor en hebben om die reden het lidmaatschap van de Naoberbus opgezegd. 

 


 

De gemeente Berkelland heeft vorig jaar de Berkellandwijzer website online gezet. Dit is een website die bedoeld is als sociale wegwijzer voor Berkelland bewoners. Zo is er ook veel informatie te vinden over alternatieve vervoersmogelijkheden in Berkelland zoals de NaoberBus.

Op dit moment is er veel informatie online te vinden over mooie sociale initiatieven en alternatieven die verenigingen en veel organisaties in Berkelland hebben bedacht of opgezet. We kunnen elkaar in deze Coronatijd helpen, online te bewegen of vanuit huis contact te onderhouden. Graag verwijzen wij naar deze website www.berkellandwijzer.nl


APRIL 2020 - DONATIE RABOBANK

Wij ontvingen van de Rabobank een brief waarin zij meldden dat zij een bedrag uit een Coöperatief Fonds zullen storten op onze rekening als financieel ruggesteuntje:

"De Rabobank is als coöperatieve bank nauw betrokken bij lokale organisaties en draagt in deze moeilijke periode lokale verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Wij zijn trots op de Achterhoek waar vele organisaties zich inzetten voor hun omgeving. Dit betekent echter ook dat velen zijn geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Ter ondersteuning van al deze verenigingen en stichtingen hebben wij het Coöperatief Fonds in het leven geroepen ..."

Dit is een mooi gebaar en wij zijn de Rabobank dan ook zeer erkentelijk voor deze morele en financiële steun.


Vervoersresultaten 2019

Grafiek laat de resultaten zien van de jaren 2017 t/m 2019. Het betreft het aantal vervoerde personen per kwartaal.

Het ledenaantal is in 2019 t.o.v. 2018 met 20% gestegen (192 om 160) en het aantal gereden km’s in 2019 van de bus en auto tesamen is 86000 km’s (stijging 13% t.o.v. 2018).NaoberBus wijzigt vervoer binnen de dorpskern Eibergen

 

Sinds 1 januari 2020 worden de klanten uit Eibergen met aanvragen voor ritten binnen de dorpskern van Eibergen, doorverwezen naar de ELECTROCAR EIBERGEN (ECE). Klanten die rolstoelgebonden zijn, kunnen een beroep blijven doen op de NaoberBus.

Bijvoorbeeld, belt u voor een rit om boodschappen te gaan doen of voor een bezoek aan de huisarts, dan wordt u gevraagd de rit bij de ECE aan te vragen, telefoonnummer is 06 - 10 82 05 79           


Ingaande 1 januari 2020 wijziging tarieven en rijtijden

Per 1 januari 2020 gelden de volgende rijtijden van de NaoberBus:

maandag t/m zaterdag van 08:30 uur tot 19:00 uur (laatste vertrektijd is 18:30 uur).

Wat betreft de tarieven geldt dat in 2020 het tarief voor het lidmaatschap is verhoogd van €25 naar €30. Klanten die in 2019 reeds lid waren, betalen het nieuwe tarief pas nadat hun 12-maandelijkse lidmaatschap in 2020 afloopt. Nieuwe klanten die zich ná 1 januari 2020 aanmelden, betalen direct het nieuwe tarief.

 De tarieven voor de strippenkaarten blijven gelijk. Er wordt echter wel een extra zone 4 ingevoerd en geldt voor ritafstanden van 15 km of meer, voorbeeld is Ruurlo-Eibergen (16 km). Verder wordt per enkele reis een extra strip in rekening gebracht als de rit vóór 9:00 uur start of als een rit ná 18:00 uur start.

Voor een overzicht van het aantal zones vs. strippen, klik hier>>December 2019 - Gemeente Berkelland plaatst interview op website Berkellandwijzer.NL

In december zijn Mw. Dinie Ditzel (klant) en Dhr. Bob de Groot (chauffeur) geïnterviewd door communicatiemedewerkster Mw. Judith Welle van de gemeente Berkelland. Het interview is bedoeld voor een artikel in de nieuwe website "de Berkellandwijzer" van de gemeente.

Mw. Ditzel is reeds jaren trouwe klant van de Naoberbus, Dhr. Bob de Groot sinds 2 jaar chauffeur op de bus en de auto.  Het interview ging over hun persoonlijke ervaringen met de Naoberbus en hoe zij daarbij betrokken zijn geraakt.

Wat is de Berkellandwijzer?

De Berkellandwijzer is een website ( berkellandwijzer.nl ) die is opgezet door de gemeente Berkelland en geeft toegang tot informatie over diverse vormen van hulpverlening in Berkelland. Onder het hoofdonderwerp "Wonen en vervoer" vind je o.a. de informatie over de vervoersmogelijkheden in Berkelland en daarin is ook ons interview opgenomen. Over de NaoberBus zelf vind je een verwijzing naar de contactgegevens én de website.

Bovenstaande foto is gemaakt kort na het interview met v.l.n.r. Judith Welle, Mw. Ditzel en Dhr. Theo te Brake (chauffeur van de dag). Dhr. Bob de Groot ontbreekt op de foto, hij maakte de foto.


 

naar boven