Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

Nieuwsberichten

 Mei 2024 - Bedankje van klant Naoberbus voor statiegeldacties 
 
Mei  2024 - Opbrengst statiegeldactie Albert Heijn Borculo 

Statiegeldactie Albert Heijn Borculo voor Naoberbus een overweldigend succes!

 

Bij de vestiging van Albert Heijn in Borculo konden de klanten de afgelopen maanden hun statiegeld doneren aan de stichting Berkelland OproepBus, kortweg de Naoberbus. Afgelopen week heeft de stichting een waarde cheque van ruim 600 euro in ontvangst mogen nemen, geweldig!

De Naoberbus, inmiddels een begrip in de gemeente, vervoert inwoners (vaak oudere, kwetsbare mensen), die voor vervoer afhankelijk zijn van anderen, op afspraak van deur tot deur binnen de gemeente Berkelland én naar Barchem, Lochem en Groenlo.

De 25 vrijwilligers van de Naoberbus vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het sociale leven en de maatschappij, zonder telkens weer een beroep te moeten doen op een mantelzorger, kinderen of buren. Zij versterken de leefkracht van vaak kwetsbare mensen.

De opbrengst van het statiegeld zal mede worden aangewend om de vervoersprijzen op het huidige -lage- niveau te houden. Tijdens deze statiegeldactie is ook aandacht geschonken aan de actie: 'word Vriend van de Naoberbus' en dat heeft weer een aantal nieuwe vrienden/donaties opgeleverd. Voor meer informatie zie de website:  naoberbus.nl

De Naoberbus vindt het een geweldig resultaat en wil iedereen heel hartelijk bedanken.

Mei 2024 - Laatste rit Daisy Tetteroo met de Naoberbus

Daisy Tetteroo heeft van de week de laatste rit gemaakt met de naoberbus. De tiener, die eind vorig jaar in deze krant vertelde over haar ervaringen met de Naoberbus, heeft afscheid genomen van haar school in Groenlo. Zij vervolgt de komende tijd haar stage in Neede. Dit betekent dat zij niet meer afhankelijk is van het deur tot deur vervoer van de Naoberbus. De stichting wenst haar alle succes en ziet haar met lede ogen gaan omdat ze een graag geziene gast was, laat voorzitter Pieter Heijboer namens de stichting Berkelland Oproep Bus weten.

Daisy uit Neede heeft een aangeboren loopbeperking en loopt met een looprek. Hierdoor kan zij van de normale busverbinding geen gebruik maken.

 

 

April 2024 - Opbrengst statiegeldactie Plus Ruurlo 
 
April 2024 - Naoberbus in de kou
April 2024 - Vrijwilligers Naoberbus zijn boos (Stentor)
 
Januari 2024 - Statiegeld acties in Borculo bij Albert Heijn en in Ruurlo bij Plus
 
 
 

December 2023 - Naoberbus dé oplossing voor vervoer in de regio

 

 

Als je niet over eigen vervoer beschikt en niet zo mobiel bent is dat lastig. Voor Daisy Tetteroo (18) uit Neede bijvoorbeeld. Zij heeft een aangeboren loopbeperking en loopt met een looprek. Daardoor kan ze geen gebruik maken van de normale busverbinding. Maar haar ouders werken allebei en ze moet bijna dagelijks naar het Graafschap College in Groenlo voor haar mbo-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.
Daisy: “Een kennis wees ons op de Naoberbus. Het is te danken aan de vrijwilligers van de Stichting Naoberbus dat ik deze opleiding heb kunnen doen. De chauffeurs brengen mij nu al een aantal jaren bijna dagelijks naar Groenlo. Dat zijn gezellige ritjes. Sinds kort heb ik mijn rijbewijs en nu ben ik op zoek naar een eigen auto met aangepaste bediening. Als dat lukt komt er een eind aan héél véél ritjes. Ik loop nu twee dagen per week stage bij Kinderopvang Villa BonBini in Neede. Volgend jaar worden dat vier dagen.”

Koetjes en kalfjes
Vrijdag is Theo Venderbosch haar chauffeur. Hij is één van de 25 vrijwilligers van de Naoberbus. Onderweg van school naar huis wordt er ontspannen gekletst over koetjes en kalfjes. Venderbosch: “Daisy is een pientere meid hoor! Die had al die jaren haar rooster scherp in het hoofd en stond altijd precies op tijd klaar. Ik zal haar gezelligheid missen.”
Theo vertelt dat de clientèle van de Naoberbus over het algemeen bestaat uit wat oudere mensen die dankzij de Naoberbus nog ergens kunnen komen. Bij vrienden en kennissen, hun clubje, de supermarkt of het ziekenhuis bijvoorbeeld. Voor wie afhankelijk is van anderen is dat heel belangrijk. In de bus is er dan een praatje met de chauffeur die, als dat echt nodig is, ook nog wel eens een helpende hand wil bieden met boodschappen binnen brengen of iemand in de bus helpen.

Maatwerk
Pieter Heijboer is sinds kort voorzitter van de Stichting Naoberbus. Heijboer: “De Naoberbus biedt maatwerk. Op afspraak halen en brengen we klanten van deur tot deur binnen de gemeente Berkelland én naar Groenlo en Lochem. Al tien jaar lang zijn dat jaarlijks vijfduizend klanten. Een enorm aantal. Dat doen we voor prijzen die vergelijkbaar zijn met andere vervoersmaatschappijen. Wie gebruik wil maken van de Naoberbus dient lid te worden. Een lidmaatschap kost dertig euro per jaar. De stichting heeft momenteel 175 leden.”
Een rit boeken met de Naoberbus kan via de plannerstelefoon: 06-13839915. Dat nummer is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur. Na 12:00 uur staat de voicemail aan. Op de voicemail kan men de aanvraag voor een rit inspreken. De planner belt dan de andere dag terug.

 

 

Oktober 2023 - De Naoberbus verlaagd de prijzen, wat betekent dat voor de inwoners van Berkelland?

Voor onze klanten en ook voor nieuwe klanten is dat goed nieuws, want vaak zijn dit mensen die al hard getroffen worden door alle prijsverhogingen van de laatste tijd. Onze klanten zijn inwoners van de gemeente Berkelland, die niet over eigen vervoer beschikken en geen gebruik (meer) kunnen maken van openbaar vervoer. De doelgroep bestaat uit vaak oude personen die thuis willen blijven wonen of vanuit een zorginstelling zelfstandig mobiel willen blijven. Denk daarbij aan het zelfstandig boodschappen willen doen, een bezoek aan de dokter, tandarts, fysiotherapeut, familiebezoek, verenigingsbezoek en dergelijke.

Wij vervoeren deze mensen dagelijks met onze rolstoelauto of personenauto.

Klanten betalen een rittenprijs die afhankelijk is van de plaats van instappen en het doel van de reis. Er wordt gewerkt met strippenkaarten, het aantal af te rekenen strippen voor een retourrit binnen de eigen woonplaats is bijvoorbeeld 3 strippen.

De strippenprijs gaat nu omlaag van € 1,50 naar € 1,25. Bij aankoop van een 24 strippenkaart scheelt dat maar liefst € 6,00.

De prijsverlaging is natuurlijk ook bedoeld om meer klanten te werven. We hebben nu 180 klanten, maar we zijn ervan overtuigd dat er in Berkelland veel meer oudere mensen zijn die vanwege vervoersproblemen niet kunnen deelnemen aan de maatschappij, mensen die steeds meer geïsoleerd raken. Misschien is deze prijsverlaging een extra reden om lid te worden van de Naoberbus. Wij staan klaar om deze mensen weer te laten deelnemen aan het sociale leven, zonder dat zij telkens weer een beroep te moeten doen op hun kinderen.

We rijden binnen de gemeente Berkelland en naar Groenlo en Lochem.

We zijn een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, laagdrempelig en tegen lage kosten.

 

De rittenprijs wordt per 1 oktober een stuk goedkoper, hoe is dat mogelijk in deze tijd?

Ja, dat is een ingewikkeld verhaal, aldus Rothman. Eigenlijk kan het ook niet, want de Naoberbus komt geld tekort om voldoende middelen te reserveren voor de afschrijvingen op de voertuigen.

Toch gaan we de rittenprijs verlagen en wel om een aantal redenen.

Ten eerste omdat we het afgelopen jaar flink hebben kunnen bezuinigen op onze kosten. De dure Naoberbus werd vervangen door een goedkopere rolstoelauto en de Naoberauto werd vervangen door een soortgelijke auto, rijdend op lpg. Dat scheelt in brandstofkosten en in onderhoudskosten.

Verder hebben we in 2020 vanwege Corona onze rittenprijs moeten verhogen, omdat de kosten doorliepen, we geen Corona-ondersteuning kregen van het rijk en het aantal klanten en het aantal ritten heel sterk terugliep. De inkomsten in de jaren 2020 en 2021 waren daardoor erg laag.

Vanaf 2022 is het aantal klanten weer gestegen en door de hogere rittenprijs zijn onze inkomsten daardoor ook weer gestegen.

Door lagere kosten, hogere inkomsten is het verantwoord om de prijsverhoging door Corona nu weer gedeeltelijk terug te draaien. De kosten per strip gaan daardoor weer terug naar € 1,25. Dat is een verlaging van bijna 20%.

Wij rijden in heel Berkelland, ook in Eibergen en Neede. In deze plaatsen hebben we een goede samenwerking met de Elektrocar en de Fleermoesbus. Zij rijden echter alleen lokaal. Wij verzorgen niet alleen het lokale vervoer in Borculo en Ruurlo, maar tevens alle interlokale vervoer, dus ook het interlokale vervoer vanuit Eibergen en Neede. De tarieven voor het lokale vervoer in Eibergen en Neede liggen lager dan bij de Naoberbus. Met deze prijsverlaging komen onze prijzen weer op ongeveer hetzelfde niveau als van de Elektrocar en de Fleermoesbus.

Kortom dezelfde of nagenoeg dezelfde prijzen in heel Berkelland

 

En hoe gaat het dan met vervanging van de voertuigen in de komende jaren?

Vervanging van de voertuigen is inderdaad één van de grootste problemen voor ons. De rolstoelauto is een tijdelijke vervanger van de bus en zal komende tijd moeten worden vervangen. Daarvoor moeten dan wel weer middelen beschikbaar komen.

Door de lagere kosten kunnen we een deel van de afschrijvingen van de voertuigen opvangen, maar niet helemaal. We zoeken naar verdere kostenbesparingen. Daarbij wordt ook gedacht aan de aanschaf van elektrische voertuigen om de hoge brandstofprijzen te kunnen opvangen.

In de afgelopen jaren hebben we, met succes, een beroep gedaan op een aantal fondsen. Dankzij deze fondsen konden we de Naoberbus en de Naoberauto vervangen. Onlangs hebben we een extra donatie ontvangen en in de toekomst hopen we ook weer financiële ondersteuning te krijgen van een aantal fondsen voor vervanging van de huidige voertuigen.

Maar daarnaast hebben we ook nog steeds onze hoop gevestigd op de gemeente Berkelland. We zijn al geruime tijd in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden voor ondersteuning. Sinds de oprichting van de Naoberbus hebben we wel veel waardering gehad van de gemeente Berkelland, maar (nog) geen financiële ondersteuning.

 

Begin dit jaar zijn jullie gestart met een vriendenactie. Hoe staat het daarmee?

Dat klopt, we hebben in april een vriendenactie opgezet. Voor een zelf te bepalen bedrag kunnen mensen ons financieel ondersteunen door vriend te worden en jaarlijks een bijdrage over te maken op onze rekening.

Inmiddels hebben we een een 20-tal mensen mogen verwelkomen als vriend van de Naoberbus.

Dat is minder dan we gehoopt hadden, maar de actie is ook nog maar pas van start gegaan. Afgelopen tijd hebben we geflyerd op de zomermarkten in Borculo en Ruurlo en daarbij hebben we veel waardering gekregen voor het werk dat we verrichten. Hopelijk vertaalt die waardering zich ook in meer vrienden.

Veel mensen geven jaarlijks een bijdrage aan een goed doel. De Naoberbus is in feite ook een goed doel, een lokaal goed doel. Door vriend te worden geeft u aan een goed doel. Uw bijdrage komt direct terecht bij onze klanten. De inkomsten uit de vriendenactie worden aangewend om de prijs van het vervoer voor onze klanten zo laag mogelijk te houden.

U kunt eenvoudig vriend worden van de Naoberbus door u aan te melden bij één van onze contactpersonen die u vindt op onze website www.naoberbus.nl.

 

Hebben jullie voldoende vrijwilligers?

Onze organisatie bestaat uit 25 vrijwilligers, allemaal onbetaalde krachten. Voor het dagelijkse vervoer en de planning is dat voldoende, maar door vakanties en ziektes is het soms wel een beetje krapjes. We zoeken daarom ook naar nieuwe vrijwilligers, mensen die zich willen inzetten voor de medemens in de gemeente Berkelland. Het is een ontzettend dankbaar werk, met vaak leuke contacten in de Naoberbus.

Als chauffeur geniet je elke keer weer als je een blije klant naar de supermarkt hebt vervoert of terug gebracht naar huis. Die dankbaarheid van de mensen, daar doen we het voor.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden in een fantastisch team mensen, kijk dan even op onze website “Naoberbus.nl” en neem contact op met één van onze coördinatoren. U vindt ze op onze website onder contact/samenstelling bestuur.

Augustus 2020 - Waardering voor onze chauffeurs en organisatie

Dat onze dienstverlening nog steeds zeer gewaardeerd wordt, blijkt uit een hartverwarmend bedankbriefje dat wij van één van onze klanten ontvingen. Zij verhuisden kort geleden van Ruurlo naar Goor en hebben om die reden het lidmaatschap van de Naoberbus opgezegd. 

 


 

De gemeente Berkelland heeft vorig jaar de Berkellandwijzer website online gezet. Dit is een website die bedoeld is als sociale wegwijzer voor Berkelland bewoners. Zo is er ook veel informatie te vinden over alternatieve vervoersmogelijkheden in Berkelland zoals de NaoberBus.

Op dit moment is er veel informatie online te vinden over mooie sociale initiatieven en alternatieven die verenigingen en veel organisaties in Berkelland hebben bedacht of opgezet. We kunnen elkaar in deze Coronatijd helpen, online te bewegen of vanuit huis contact te onderhouden. Graag verwijzen wij naar deze website www.berkellandwijzer.nl


APRIL 2020 - DONATIE RABOBANK

Wij ontvingen van de Rabobank een brief waarin zij meldden dat zij een bedrag uit een Coöperatief Fonds zullen storten op onze rekening als financieel ruggesteuntje:

"De Rabobank is als coöperatieve bank nauw betrokken bij lokale organisaties en draagt in deze moeilijke periode lokale verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Wij zijn trots op de Achterhoek waar vele organisaties zich inzetten voor hun omgeving. Dit betekent echter ook dat velen zijn geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Ter ondersteuning van al deze verenigingen en stichtingen hebben wij het Coöperatief Fonds in het leven geroepen ..."

Dit is een mooi gebaar en wij zijn de Rabobank dan ook zeer erkentelijk voor deze morele en financiële steun.


NaoberBus wijzigt vervoer binnen de dorpskern Eibergen

 

Sinds 1 januari 2020 worden de klanten uit Eibergen met aanvragen voor ritten binnen de dorpskern van Eibergen, doorverwezen naar de ELECTROCAR EIBERGEN (ECE). Klanten die rolstoelgebonden zijn, kunnen een beroep blijven doen op de NaoberBus.

Bijvoorbeeld, belt u voor een rit om boodschappen te gaan doen of voor een bezoek aan de huisarts, dan wordt u gevraagd de rit bij de ECE aan te vragen, telefoonnummer is 06 - 10 82 05 79           December 2019 - Gemeente Berkelland plaatst interview op website Berkellandwijzer.NL

In december zijn Mw. Dinie Ditzel (klant) en Dhr. Bob de Groot (chauffeur) geïnterviewd door communicatiemedewerkster Mw. Judith Welle van de gemeente Berkelland. Het interview is bedoeld voor een artikel in de nieuwe website "de Berkellandwijzer" van de gemeente.

Mw. Ditzel is reeds jaren trouwe klant van de Naoberbus, Dhr. Bob de Groot sinds 2 jaar chauffeur op de bus en de auto.  Het interview ging over hun persoonlijke ervaringen met de Naoberbus en hoe zij daarbij betrokken zijn geraakt.

Wat is de Berkellandwijzer?

De Berkellandwijzer is een website ( berkellandwijzer.nl ) die is opgezet door de gemeente Berkelland en geeft toegang tot informatie over diverse vormen van hulpverlening in Berkelland. Onder het hoofdonderwerp "Wonen en vervoer" vind je o.a. de informatie over de vervoersmogelijkheden in Berkelland en daarin is ook ons interview opgenomen. Over de NaoberBus zelf vind je een verwijzing naar de contactgegevens én de website.

Bovenstaande foto is gemaakt kort na het interview met v.l.n.r. Judith Welle, Mw. Ditzel en Dhr. Theo te Brake (chauffeur van de dag). Dhr. Bob de Groot ontbreekt op de foto, hij maakte de foto.


 

naar boven