Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

Staat van baten en lasten 2023

Staat van baten en lasten 2023 

 

Toelichting.

Het vermogen van de stichting bestaat uit liquide middelen en een tweetal tweedehands auto’s die geschikt zijn (gemaakt) voor personen, die wonen in de gemeente Berkelland en die geen gebruik (meer) kunnen maken van het openbaar vervoer of waarvoor het openbaar vervoer geen oplossing voor hun vervoersvraag kan bieden. Het zijn veelal ouderen en/of mindervaliden.

Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten moet men wel eerst lid worden van de stichting tegen betaling van € 30,-- lidmaatschapsgeld per jaar. Voorts moet men voor het vervoer betalen middels strippen à ca. € 1,25 per strip. Er worden ook cliënten vervoerd naar zorginstellingen. Dit wordt normaliter gefactureerd aan de zorginstelling. De overige inkomsten van de stichting zijn giften en donaties van particulieren/fondsen en sponsoring door het plaatselijke bedrijfsleven. 

De uitgaven bestaan voor het merendeel uit de kosten van het vervoer; brandstof, onderhoud en verzekeringen. Afschrijving van de transportmiddelen is apart opgenomen.