Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

Word vrijwilliger van de Naoberbus

De organisatie van de NaoberBus bestaat geheel uit vrijwilligers. Naast de bestuursleden zijn er 25  vrijwilligers actief als chauffeur en/of planner. Dagelijks zijn er telkens 3 vrijwilligers actief: 2 chauffeurs en de planner.

De vrijwilligers zijn verdeeld over de groep "Ruurlo" en "Borculo/Eibergen". Normaliter rijdt in week 1 de groep “Ruurlo” de bus en de groep “Borculo” de auto; in week 2 is dit omgekeerd, enz. 

Een derde persoon is belast met de planning en handelt  telefonisch klantaanvragen af en zet deze in een digitale agenda. De chauffeur ziet direct op een tablet op welk tijdstip en waar de klant(en) moet(en) worden opgehaald.

Omdat de planner doorgaans ook als chauffeur werkzaam is en derhalve goed op de hoogte is van de woonlokatie van onze klanten, kan hij of zij een goede inschatting maken van de benodigde tijd voor het vervoer.

De planner kan zijn of haar taak thuis uitvoeren en heeft alleen de NaoberBus planningstelefoon (mobiel) en een laptop/desktop PC met internetaansluiting nodig. De planningssoftware is via een webinterface beschikbaar.

Een vrijwilliger heeft gemiddeld 3 dagen in de maand dienst. Het dienstrooster wordt maandelijks vastgesteld en ruim van tevoren gecommuniceerd. Wijzigingen in het rooster kunnen uiteraard met de coördinator worden overlegd.

Leeftijdsgrens chauffeur

Voor de taak van chauffeur wordt een leeftijdsgrens gehanteerd. Aan het einde van het kalenderjaar waarin de 76-jarige leeftijd wordt bereikt, eindigt ook de chauffeurstaak tenzij de vrijwilliger een verzoek doet om zijn taak te willen voortzetten. Het bestuur gaat akkoord als zowel de coördinator als één van de andere chauffeurs daaromtrent positief adviseren. Besluit tot verlenging wordt voor de periode van 1 jaar genomen en kan maximaal 3x worden verleend.

Heb je interesse in de taak van chauffeur of chauffeur/planner, vul dan onderstaand formulier in.

AANMELDINGSFORMULIER VRIJWILLIGER VAN DE NAOBERBUS 

(Let op, invoervelden met een * zijn verplichte velden, anders wordt het formulier niet verstuurd)

Aanhef*
   
Naam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Geboortedatum*
Geslacht*
   
Telefoon*
E-mail*
Rijbewijs categorie*
Rijbewijs nummer
Datum afgifte rijbewijs
     
Datum geldig tot