reispas Vraag reispas aan

Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

Nieuwsberichten

LAATSTE NIEUWS - Interview Bart Klootwijk in de Stentor van zaterdag 28 november, je leest het hier >>

DE NAOBERBUS IN CORONATIJD EN HOE WIJ ONS WILLEN VERSTERKEN 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wij zoeken per direct een nieuwe voorzitter, je leest het uitgebreid in onze vacaturestelling >>

Corona/Covid-19 heeft grote invloed gekregen op de Stichting Berkelland Oproep Bus (de Naoberbus), de Vervoersdienst Berkelland (VDB), hun vrijwilligers en onze klanten. Vanaf 15 maart tot en met 31 juli hebben we niet kunnen of mogen rijden. Op 1 augustus hebben we gelukkig onze dienstverlening weer kunnen hervatten. Weliswaar in beperkte vorm, de Naoberbus rijdt namelijk alleen met de bus terwijl de Naoberbus auto aan de kant blijft.

Daarnaast hebben we te maken met een 15% daling van het aantal Naoberbus-leden.  We krijgen daardoor ook minder ritaanvragen en dat geldt ook voor de aanvragen voor de Vervoersdienst Berkelland (VDB).

De Coronacrisis heeft ook zijn invloed op onze vrijwilligers van wie de meesten toch in de risicogroep vallen. Dit heeft geleid tot een onverwachte uitstroom van vrijwilliger chauffeurs.

Los van de Corona perikelen hebben binnen het bestuur ook de nodige veranderingen plaatsgevonden. Zo heeft onze penningmeester het afgelopen voorjaar haar functie neergelegd. Dat was van tevoren aangekondigd maar het vinden van een nieuwe penningmeester nam meer tijd in beslag. Inmiddels heeft het bestuur de vacature kunnen vervullen. In de tussenliggende periode heeft onze ledenadministrateur tijdelijk deze functie waargenomen. De overdracht is samen met onze accountant uitgevoerd.

Verder heeft door persoonlijke omstandigheden onze huidige voorzitter aangegeven zijn functie per 01 januari 2021 neer te leggen.

Financieel is de Stichting kwetsbaar, een jaarlijkse bijdrage in de vorm van subsidie is er niet.  Maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo heeft de Rabobank onlangs via de actie Club Support ons financieel gesteund. Het bestuur bedankt dan ook iedereen die voor Club Support een stem heeft uitgebracht op de Stichting Berkelland Oproep Bus.

Hoe gaan we nu verder?

Het bestuur staat nu voor grote uitdagingen, het vinden van een nieuwe voorzitter (vacature), het vinden van nieuwe vrijwillige chauffeurs en het werven van nieuwe leden.

Uiteraard blijven we onze huidige dienstverlening continueren. We hebben ons immers ten doel gesteld om mensen die geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar- of eigen vervoer toch deel te laten nemen aan de maatschappij. Op die manier willen wij de sociale samenhang in onze mooie gemeente Berkelland bevorderen.

We hebben nog steeds een enthousiaste en gemotiveerde groep vrijwilligers maar die willen we versterken. De Stichting Berkelland Oproep Bus zoekt daarom per direct een nieuwe voorzitter. We zoeken een energiek persoon die naast werk en/of andere bezigheden tijd en moeite wil investeren in dit prachtige initiatief.

Daarnaast willen we ook de groep vrijwillige chauffeurs versterken en doen een oproep aan hen, die 1 of 2 dagen in de maand met een rolstoelbus of personenauto willen rijden, zich te melden.

Wil je meer weten over het voorzitterschap of de chauffeurstaak, dan kunnen we je in contact brengen met één van onze vrijwilligers die je er alles over kan vertellen. Neem gerust contact op met onze secretaris Bart Klootwijk tel. 06-22 06 46 77. Je kunt je ook opgeven via ons aanmeldingsformulier, je vindt dat hier >>

 


1 AUGUSTUS 2020 - NAOBERBUS & DE VERVOERSDIENST BERKELLAND (VDB) RIJDEN WEER.

Het bestuur heeft samen met de coördinatoren besloten tot het​ herstarten van de dienstverlening van de Naoberbus en de Vervoersdienst Berkelland (VDB) per 1 augustus 2020. Lees verder op onze Corona nieuwspagina waarin we meer uitgebreid ingaan op de door ons genomen maatregelen.


Augustus 2020 - Waardering voor onze chauffeurs en organisatie

Dat onze dienstverlening nog steeds zeer gewaardeerd wordt, blijkt uit een hartverwarmend bedankbriefje dat wij van één van onze klanten ontvingen. Zij verhuisden kort geleden van Ruurlo naar Goor en hebben om die reden het lidmaatschap van de Naoberbus opgezegd. 

 


 

De gemeente Berkelland heeft vorig jaar de Berkellandwijzer website online gezet. Dit is een website die bedoeld is als sociale wegwijzer voor Berkelland bewoners. Zo is er ook veel informatie te vinden over alternatieve vervoersmogelijkheden in Berkelland zoals de NaoberBus.

Op dit moment is er veel informatie online te vinden over mooie sociale initiatieven en alternatieven die verenigingen en veel organisaties in Berkelland hebben bedacht of opgezet. We kunnen elkaar in deze Coronatijd helpen, online te bewegen of vanuit huis contact te onderhouden. Graag verwijzen wij naar deze website www.berkellandwijzer.nl


APRIL 2020 - DONATIE RABOBANK

Wij ontvingen van de Rabobank een brief waarin zij meldden dat zij een bedrag uit een Coöperatief Fonds zullen storten op onze rekening als financieel ruggesteuntje:

"De Rabobank is als coöperatieve bank nauw betrokken bij lokale organisaties en draagt in deze moeilijke periode lokale verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Wij zijn trots op de Achterhoek waar vele organisaties zich inzetten voor hun omgeving. Dit betekent echter ook dat velen zijn geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Ter ondersteuning van al deze verenigingen en stichtingen hebben wij het Coöperatief Fonds in het leven geroepen ..."

Dit is een mooi gebaar en wij zijn de Rabobank dan ook zeer erkentelijk voor deze morele en financiële steun.


Vervoersresultaten 2019

Grafiek laat de resultaten zien van de jaren 2017 t/m 2019. Het betreft het aantal vervoerde personen per kwartaal.

Het ledenaantal is in 2019 t.o.v. 2018 met 20% gestegen (192 om 160) en het aantal gereden km’s in 2019 van de bus en auto tesamen is 86000 km’s (stijging 13% t.o.v. 2018).NaoberBus wijzigt vervoer binnen de dorpskern Eibergen

 

Sinds 1 januari 2020 worden de klanten uit Eibergen met aanvragen voor ritten binnen de dorpskern van Eibergen, doorverwezen naar de ELECTROCAR EIBERGEN (ECE). Klanten die rolstoelgebonden zijn, kunnen een beroep blijven doen op de NaoberBus.

Bijvoorbeeld, belt u voor een rit om boodschappen te gaan doen of voor een bezoek aan de huisarts, dan wordt u gevraagd de rit bij de ECE aan te vragen, telefoonnummer is 06 - 10 82 05 79           


Ingaande 1 januari 2020 wijziging tarieven en rijtijden

Per 1 januari 2020 gelden de volgende rijtijden van de NaoberBus:

maandag t/m zaterdag van 08:30 uur tot 19:00 uur (laatste vertrektijd is 18:30 uur).

Wat betreft de tarieven geldt dat in 2020 het tarief voor het lidmaatschap is verhoogd van €25 naar €30. Klanten die in 2019 reeds lid waren, betalen het nieuwe tarief pas nadat hun 12-maandelijkse lidmaatschap in 2020 afloopt. Nieuwe klanten die zich ná 1 januari 2020 aanmelden, betalen direct het nieuwe tarief.

 De tarieven voor de strippenkaarten blijven gelijk. Er wordt echter wel een extra zone 4 ingevoerd en geldt voor ritafstanden van 15 km of meer, voorbeeld is Ruurlo-Eibergen (16 km). Verder wordt per enkele reis een extra strip in rekening gebracht als de rit vóór 9:00 uur start of als een rit ná 18:00 uur start.

Voor een overzicht van het aantal zones vs. strippen, klik hier>>December 2019 - Gemeente Berkelland plaatst interview op website Berkellandwijzer.NL

In december zijn Mw. Dinie Ditzel (klant) en Dhr. Bob de Groot (chauffeur) geïnterviewd door communicatiemedewerkster Mw. Judith Welle van de gemeente Berkelland. Het interview is bedoeld voor een artikel in de nieuwe website "de Berkellandwijzer" van de gemeente.

Mw. Ditzel is reeds jaren trouwe klant van de Naoberbus, Dhr. Bob de Groot sinds 2 jaar chauffeur op de bus en de auto.  Het interview ging over hun persoonlijke ervaringen met de Naoberbus en hoe zij daarbij betrokken zijn geraakt.

Wat is de Berkellandwijzer?

De Berkellandwijzer is een website ( berkellandwijzer.nl ) die is opgezet door de gemeente Berkelland en geeft toegang tot informatie over diverse vormen van hulpverlening in Berkelland. Onder het hoofdonderwerp "Wonen en vervoer" vind je o.a. de informatie over de vervoersmogelijkheden in Berkelland en daarin is ook ons interview opgenomen. Over de NaoberBus zelf vind je een verwijzing naar de contactgegevens én de website.

Bovenstaande foto is gemaakt kort na het interview met v.l.n.r. Judith Welle, Mw. Ditzel en Dhr. Theo te Brake (chauffeur van de dag). Dhr. Bob de Groot ontbreekt op de foto, hij maakte de foto.


 

naar boven